X

Izvajamo delavnice po meri in odprte programe

DELAVNICE VODENJA


OP: tri dni v Radisson Blu Plaza Hotel v Ljubljani od 8. do 13. ure. Začnemo 29.08.2019.


PRODAJA


OP: Spoznajmo tehnike pridobivanja novih kupcev, obvladovanje prodajne komunikacije zaključevanja prodaje


MILENIJCI V PODJETJU


OP: Kako pridobiti, zadržati in motivirati milenijce v podjetju. Delavnice za vodstvene kadre in HR


NLP V PRODAJI


OP: Vrhunski trening prodajnih veščin z NLP tehnikami


KREATIVNO REŠEVANJE PROBLEMOV


OP: Spoznajte 7 tehnik kreativnega reševanja problemov.


TRAIN THE TRAINER


OP: Naučite se vrhunsko prezentirati in voditi delavnice


PODAJANJE POVRATNE INFORMACIJE


OP: Naučite se podati konstruktivno povratno informacijo


VODENJE IN SOOČANJE S SPREMEMBAMI


OP: Čustvene reakcije ter učinkovita komunikacija v času sprememb


UČINKOVITO REŠEVANJE KONFLIKTOV


OP: Tehnike za uspešno reševanje konfliktov in optimalne rezultate


Reference