X

TRENINGI

Po podjetjih izvajamo treninge/delavnice po meri. Od vodenja, prodaje do komunikacije in osebne učinkovitosti.

Prednosti:

 • Preživimo dan z vašimi zaposlenimi,
 • Pripravimo program prilagojen vašim potrebam,
 • Izvedemo delavnice ter vzporedno nudimo coaching seanse.

 

Skupaj z vami določimo poslovne cilje, ki jih z izobraževanjem želite doseči. Na prvem sestanku definiramo vedenja, znanja ter pristope, ki jih bodo udeleženci razvili med delavnicami za dosego ciljev.

METODOLOGIJA

Izvajamo interaktivne programe, vključujemo veliko sodelovanja. Preko vodenja z vprašanji in igrami vlog, se udeleženci izkustveno naučijo novih veščin:

 • vaje v paru, aktivnosti v skupini, individualno delo,
 • igre vlog (ko pripravimo scenarije iz njihovega področja) in utrjujemo nove veščine,
 • deljenje dobrih praks (udeleženci si poročajo o svojih načinih soočanja),
 • video vsebine, slikovni materiali,
 • povratna sporočila kot osnovna metoda učenja,
 • akcijski plani – po končani delavnici se vsak udeleženec zaveže, kaj bo v prihodnosti spremenil.

 

Vsak udeleženec delavnic pa prejme tudi SPOMINSKO KARTICO za vsak modul, namesto dolgih skript.

ORGANIZACIJA

Delavnice:

 • izvajamo po želji naročnika v dopoldanskem ali popoldanskem času.
 • v angleškem ali srbo-hrvaškem jeziku.
 • trajajo od 4 do 8 ur in so modularne – vključimo module potrebne za dosego cilja in nadgradnjo veščin. Če začnemo ob 9.uri, končamo ob 17.uri. Vmes je pavza za kosilo.

 

MERITVE: Investicije v razvoj kadrov merimo s 360 analizami, shadowingom, merjenjem KPI-jev.

DELAVNICA UPRAVLJANJE IN VODENJE SPREMEMB


OP: delavnica je primerna za vodje na vseh nivojih, za projektne vodje in člane kadrovskih služb


PRODAJA


OP: Spoznajmo tehnike pridobivanja novih kupcev, obvladovanje prodajne komunikacije zaključevanja prodaje


KOMUNIKACIJA


Prilagodimo komunikacijo profilu osebnosti sogovorniku


MILENIJCI V PODJETJU


OP: Kako pridobiti, zadržati in motivirati milenijce v podjetju. Delavnice za vodstvene kadre in HR


NLP V PRODAJI


OP: Vrhunski trening prodajnih veščin z NLP tehnikami


KREATIVNO REŠEVANJE PROBLEMOV


OP: Spoznajte 7 tehnik kreativnega reševanja problemov.


TRAIN THE TRAINER


OP: Naučite se vrhunsko prezentirati in voditi delavnice


PODAJANJE POVRATNE INFORMACIJE


OP: naučite se podati konstruktivno povratno informacijo


UČINKOVITO REŠEVANJE KONFLIKTOV


OP: Tehnike za uspešno reševanje konfliktov in optimalne rezultate


RAZVOJ KLJUČNIH VODSTVENIH VEŠČIN


OP: celostni program za razvoj ključnih vodstvenih veščin


ODLOČANJE IN PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI


OP: za vodje na vseh nivojih, za projektne vodje in vse, ki želite izboljšati postopek odločanja v vašem podjetju.


ZMANJŠEVANJE DESTRUKTIVNIH VEDENJ V TIMU


OP: delavnica je primerna za vodje na vseh nivojih in kadrovike


VZDRŽLJIVOST V POSLOVNEM SVETU


OP: namenjena tistim, ki želijo biti bolj vzdržljivi in se naučiti regenerirati na delovnem mestu


REŠEVANJE KONFLIKTOV


OP: za vodje na vseh nivojih, za projektne vodje in vse, ki se srečujejo s konfliktnimi situacijami