X

VODENJE

Spodaj je naštetih nekaj možnih modulov. Za vsako stranko namreč pripravimo izobraževanje po meri.

Uporaba različnih vodstvenih stilov in razvoj zaposlenih

Spoznamo različne vodstvene stile in razvijemo sistematični sistem razvoja zaposlenih.

Vodja kot coach

Razvijemo performance coaching veščine za motiviranje zaposlenih in povečanje učinkovitosti posameznikov.

Podajanje konstruktivnih povratnih sporočil za stalno rast zaposlenih

Osvojimo veščine podajanja povratnih sporočil, ki omogočajo pozitivne spremembe v učinkovitosti in vedenju.

Odločanje in prevzemanje odgovornosti

Hitrejše sprejemamo odločitev in prevzemamo odgovornost za odločitve. Nadziramo in motiviramo za izvedbo.

Učinkovito timsko delo

Učinkovito delujemo v timu, spodbujamo tim za stalni razvoj, učinkovito vodimo delovne sestanke, sprejemamo
konsenz za dolgoročno zavzetost članov tima.

Razvoj kreativnosti

Spoznajmo veščine vodenja kreativnih sestankov, razvoja idej in veščin predstavitve idej.

Osebni branding, lobiranje, politika in pogajanja

Povečajmo pogajalsk moč v podjetju, izboljšajmo svoj statusa in poiščimo priložnosti za napredovanje.

Vodenje razvojnih / ocenjevalnih / letnih razgovorov

Povečamo učinkovitost razvojnih razgovorov za večjo motiviranost in nadaljnji razvoj sodelavcev.

Več informacij:

E:info@grow-adriatik.com 

M: 031 683 842 (Špela)