X

KOMUNIKACIJA

Asertivnost in „win-win” reševanje problemov

Osvojimo veščine astertivnosti in reševanja problemov v korist obeh (vseh) strani.

Reševanje konfliktov

Spoznajmo in uporabimo različne načine reševanja konfliktov in ohranimo samokontrolo v konfliktnih situacijah.

Veščine prezentiranja in javnega nastopanja

Postanimo mojster govorništva in osvojimo prezentacijske veščine, da bomo uspešnejši in prepoznavnejši v zasebnem in poslovnem življenju.

Pogajanja in pogajalske tehnike

Priprava na pogajanja je 90% uspeha, zato se pripravimo na pogajanja in spoznajmo pogajalske tehnike, ki nam bodo pomagale pri uspešnejših pogajanjih za doseganje win win zaključka.

Pomen komunikacije in lobiranja v projektnem vodenju

Uspeh projekta je zagotovljen, ko obvladamo trde faktorje (procesi, metodologija), mehke faktorje (komunikacija) in politiko. Namen tega treninga je osvojiti mehke faktorje in politiko ter ju vplesti v trde faktorje, da bo projekt zagotovo uspešno zaključen.

Komunikacija prilagojena različnim profilom osebnosti

Prilagodimo komunikacijo profilu osebnosti sogovorniku. To nam bo pomagalo, da bo komunikacija učinkovitejša in rezultati komunikacije boljši.

Več informacij:

E:info@grow-adriatik.com 

M: 031 683 842 (Špela)