X

Schrack Technik, d.o.o.

Janin program strateškega vodenja je učinkovit, ker udeleženci nismo le poslušalci, ampak smo ob praktični izvedbi vaje izzvani v medsebojno izmenjavo izkušenj.

  • Pristne praktične življenjske izkušnje, ki si jih udeleženci medsebojno izmenjamo so najboljše izhodišče za presojo samega sebe.
  • Meni je najbolj koristila vaja odločnega sporočanja »slab novice« in vaja treninga odprtih vprašanj za enostavno vzdrževanje pobude oz. prednosti v različnih vsakodnevnih komunikacijskih situacijah

 Matija Zavodnik, direktor

Helios

“Posebej so mi ostale v spominu številne igre v živo, kjer smo na lastni koži preizkusili teorijo v praksi. Trening smo zaokrožili s samo-ocenitvijo in prepoznali prednosti dela z različnimi tipi ljudi. Na delavnici smo predelali različne pogajalske tehnike, principe komunikacije in v dveh dneh povzdignili ekipo na višji komunikacijski in pogajalski nivo.”


Vanja Budna Evačič,
vodja izobraževanja in usposabljanja,
Vodja Helios akademije

REFERENCE