X

COACHING

Zavezanost k rasti in napredku, tako na nivoju posameznikov kot timov

Coaching predstavlja orodje, ki nas v procesu rasti, razvoja kompetenc odlično podpre. Uporabljamo ga tudi kot podporno orodje, ki posamezniku pomaga pri premagovanju notranjih stisk in ovir. Posameznik skozi coaching pogovor poišče lastne vire moči in jih uporabi za dosego želenega napredka.

Zakaj izbrati coaching?

Cilji so lahko različni, tu jih naštevamo zgolj nekaj; Želimo povečati učinkovitost posameznika ali tima, želimo preseči notranje/zunanje ovire, ki nam onemogočajo dosega cilja, načrtno želimo razvijati določeno kompetenco ali vodstveno veščino, iščemo napredek v odnosih znotraj tima, iščemo napredek v zavzetosti zaposlenih, motivaciji zaposlenih in še mnogo več.

Kaj lahko pričakujemo od coaching srečanj?

Nov pogled na dano situacijo, enostavnejše rešitve in napredek na želenem področju, ki ga bomo prepoznali tudi v praksi.

Kako pogosto se izvaja coaching?

Deset srečanj, kjer predhodno definiramo končni cilj in korake do uresničitve. Med srečanji imamo od dva do tri tedne premora.

Kdo je moj coach?

Izberem lahko enega izmed šestih izkušenih coachev, ki delujemo v okviru Grow Adriatic. Potrdim ga po uvodnem srečanju, kjer dejansko prepoznam najine potenciale za skupno delovanje.

Coaching izkušnja vsakemu med nami omogoča nov pogled na dano situacijo, enostavnejše rešitve in napredek na želenem področju. Sestavljena je iz  serije 10 srečanj, ki nas po korakih pripelje do željenega cilja, ki smo ga definirali v uvodnem srečanju. Posamezniku omogoča, da pride do svojih lastnih spoznanj in jim posledično tudi sledi. Coaching se izvaja kot samostojno orodje razvoja posameznika ali skupine, lahko pa ga razumemo kot dopolnitev naših treningov.  Po izvedeni delavnici posameznike s coachingom še dodatno podpremo, da osvojena znanja ponotranjijo in jih začnejo razumevati kot svoja.


Več informacij:

E: jana.colnar@grow-group.com