X

OSEBNA UČINKOVITOST

Upravljanje s stresom

Vspostavimo notrani mir in harmonijo. Posvetimo čas vsem 4 nivojem energije – fizičnemu, mentalnemu, čustvenemu in duhovnemu. S tem bomo dosegli večje zadovoljstvo v življenju.

Zdržljivost - Resilience

Dosezimo cilje, ki smo si jih zadali.

Veščine upravljanja s časom

Upravljanje s časom je pravzaprev upravljanje samega sebe. Vspostavimo ravnotežje med zasebnim in poslovnim življenjem, uporabljajmo fokus in opravimo toliko delovnih nalog, kot jih lahko v 24 urah, ki so nam vsem dane.

Coaching prodaja

Postanimo odličen coach svojemu prodajnemu timu in dosezite odlične prodajne rezultate.

Čustvena inteligenca

Čustvena inteligenca je faktor,  ki pripomore k našemu poslovenmu in osebnemu uspehu. Po raziskavah obstaja povezava med čustveno inteligenco vodij ter uspešnostjo podjetij. Tako kot vsega drugega je tudi čustveno inteligenco moč razviti.

Train the trainer

Spoznajmo sodobne tehnike učinkovitega vodenja delavnic, ki prepričajo udeležence.

Več informacij:

E:info@grow-adriatik.com 

M: 031 683 842 (Špela)