X

· TRENINGI

· COACHING

· UPRAVLJANJE SPREMEMB

DELAVNICA UPRAVLJANJE IN VODENJE SPREMEMB


OP: delavnica je primerna za vodje na vseh nivojih, za projektne vodje in člane kadrovskih služb


PRODAJA


OP: Spoznajmo tehnike pridobivanja novih kupcev, obvladovanje prodajne komunikacije zaključevanja prodaje


MILENIJCI V PODJETJU


OP: Kako pridobiti, zadržati in motivirati milenijce v podjetju. Delavnice za vodstvene kadre in HR


PODAJANJE POVRATNE INFORMACIJE


OP: naučite se podati konstruktivno povratno informacijo


RAZVOJ KLJUČNIH VODSTVENIH VEŠČIN


OP: celostni program za razvoj ključnih vodstvenih veščin


ODLOČANJE IN PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI


OP: za vodje na vseh nivojih, za projektne vodje in vse, ki želite izboljšati postopek odločanja v vašem podjetju.


ZMANJŠEVANJE DESTRUKTIVNIH VEDENJ V TIMU


OP: delavnica je primerna za vodje na vseh nivojih in kadrovike


VZDRŽLJIVOST V POSLOVNEM SVETU


OP: namenjena tistim, ki želijo biti bolj vzdržljivi in se naučiti regenerirati na delovnem mestu


REŠEVANJE KONFLIKTOV


OP: za vodje na vseh nivojih, za projektne vodje in vse, ki se srečujejo s konfliktnimi situacijami


Reference