X

SPREMEMBE SO EDINA KONSTANTA…

Ne glede na to ali ste kadrovski strokovnjaki, izvršni vodje ali starši se vsakodnevno srečujete z izzivi, ki nimajo jasnih rešitev. Razlog, zakaj jih nimajo, je v tem, da se te situacije še nikoli niso pojavile. Tehnološke - in s tem družbene - spremembe so postale tako hitre, da se moramo vsak dan naučiti nekaj novega, zato moramo biti pripravljeni, da se spremembe ne dogodijo samo enkrat v življenju, ampak so stalno prisotne in temeljni del sveta, ki nas obkroža.

Tako kot svet okoli nas se je tudi ekonomija za vedno preoblikovala in postala hitro spreminjajoč se, zapleten, nepredvidljiv sistem, kjer prejšnjih dokazanih metodologij ni več mogoče prilagoditi. Nove in prej nikoli preizkušene rešitve pa lahko uspejo.

Podjetja in s tem delovna mesta se morajo temu prilagoditi ali pa zaostajati, a potem ne bodo ustrezala zahtevam novonastalih potreb vedno spreminjajočega se okolja.

Stalne spremembe obremenjujejo tudi ljudi. Vodje morajo upravljati procese in zaposlene drugače, sodelavci pa morajo osvojiti drugačen odnos do dela in sodelovati.
 
Če s spremembami ne upravljate kakovostno in ustrezno, potem…

 • vodstveni delavci in kolegi se začnejo počutiti negotove, njihovo zadovoljstvo pa upada
 • morala se poslabša, odlični strokovnjaki pričnejo zapuščati okolje
 • sprememb ni mogoče ohraniti in kmalu se vrnemo k starim znanim vzorcem
 • zaposleni se izogibajo uporabi novejših sistemov, zato so spremembe lahko počasnejše od načrtovanih
 • sama sprememba zahteva stroške, ki presegajo načrtovane omejitve

CELOVITA PODPORA STRANK

Naše stranke celovito podpiramo s postopki upravljanja sprememb. Skozi celoten proces se osredotočamo na več področij hkrati.

Podpora pri ustrezni komunikaciji:

 • sodelovanje pri pripravi ključnih sporočil
 • vključenost v oblikovanje komunikacijskega načrta (kaj, komu, kdaj, v kakšni obliki, preko koga?)
 • konfiguriranje komunikacijskih sporočil
 • ustvarjanje komunikacijskih tem

Ohranjanje ključnih ljudi:

 • oblikovanje strategije za ohranjanje ključnih ljudi

Podpora vodstvu, ki rešuje težka organizacijska vprašanja:

 • sodelovanje pri oblikovanju akcijskih načrtov na organizacijski ravni
 • coaching in strokovna podpora za soočanje s prihajajočimi težavami
 • priprava in povezovanje problemskih sej
 • obvladovanje ad-hoc izzivov
 • strokovno svetovanje za nepredvidene zadeve, dodatna podpora po potrebi

GROW METODOLOGIJA

je smernica, ki sledi celotnemu procesu sprememb, od priprave meritev do praznovanja uspehov.

Najpomembnejše teme in fokusi upravljanja sprememb so združeni s profesionalno vsebino, orodji in aktivnostmi. Obvladovanje različnih povratnih informacij in nadzorni protokoli zagotavljajo popolno harmonijo celotnega postopka

Okrepimo pobude za doseganje vzdržnih trajnostnih sprememb. Naši uporabljeni modeli temeljijo na naših strokovnih izkušnjah, okrepljenih z mednarodnim znanjem in najboljšimi praksami.

Nudimo podporo za upravljanje sprememb:

 • usposobimo organizacijo za spremembe
 • pri razvoju posameznikovih spretnosti za ravnanje s spremembami (usposabljanje vodij in treningi za zaposlene)
 • pri začasnih projektih upravljanja sprememb

Kakšne rezultate prinese tak postopek?

Metodologija upravljanja sprememb in zbirka orodij vsebujeta vsa organizacijska orodja, ki podpirajo posameznike, ki se prilagajajo inovacijam in s tem izvajajo spremembe.

Pričakovani rezultati so:

 • krajše obdobje sprejemanja in prilagoditev
 • večja angažiranost in boljša pripravljenost vodij in vodij projektov
 • nižji nivo fluktuacije, kar ohranja ključne zaposlene
 • bolj odkrita in pregledna komunikacija predvidene spremembe
 • naraščanje števila pobud in idej zaposlenih
 • uspešni projekti z vidnimi in merljivimi rezultati
 • manj negotovosti
 • višja motivacija in povečanje zadovoljstva vseh zaposlenih