X

REŠEVANJE KONFLIKTOV

OP: za vodje na vseh nivojih, za projektne vodje in vse, ki se srečujejo s konfliktnimi situacijami

Konflikt je vsakdanja situacija, s katero se vsi srečujemo na delovnem mestu in izven njega.

Lahko se pojavi iz različnih vzrokov, na delovnem mestu pa je predvsem povezana z odnosi med sodelavci. 

Po eni zadnjih raziskav, se v povprečju vsak zaposleni 3 ure na teden ukvarja z reševanjem konfliktov, kar predstavlja pomemben dejavnik, ko govorimo o produktivnosti in zavzetosti na delovnem mestu, negativno pa vpliva tudi na kulturo posameznega podjetja. 

Pomembno je, da ti konflikti ne ostanejo nerazrešeni, saj lahko zelo negativno vplivajo na motivacijo, stres in zadovoljstvo na delovnem mestu. S tem namenom se boste v okviru delavnice naučili novih tehnik, ki nam pomagajo najti skupno izhodišče z vsemi, s katerimi se znajdemo v konfliktu.

Komu je delavnica namenjena?
Delavnica je primerna za vodje na vseh nivojih, za projektne vodje in vse, ki se srečujejo s konfliktnimi situacijami v svojem delovnem okolju.

Cilji programa
Pridobiti veščine samokontrole in obvladovanja konfliktne situacije.
Pridobiti veščine komunikacije v konfliktnih situacijah.
Osvojiti različne tehnike reševanja konfliktov.

Program: 

  • Izvor konfliktov.
  • Samokontrola v konfliktih.
  • Osnovni pristopi pri reševanju konfliktov.
  • Osnove reševanja konfliktov: odprta vprašanja, aktivno poslušanje, kontrola neverbalne komunikacije.
  • Obvladovanje negativnih informacij.
  • Tehnike reševanja konfliktov.
  • Kako učinkovito reči NE.


Udeleženci se boste učili na lastnih primerih konfliktnih situacij, ki jih boste po želji izpostavili.

Na teh primerih boste dobili tudi povratno informacijo, kje ste odlični in kaj bi lahko naredili tudi drugače. 

Gradiva boste prejeli v obliki priročnih memokartic, kjer boste našli vsa obravnavana orodja.

Prijavi se


Nazaj na seznam