X

RAZVOJ KLJUČNIH VODSTVENIH VEŠČIN

OP: celostni program za razvoj ključnih vodstvenih veščin

Vsak tim ima svoje cilje, svojo strategijo kako bo prišel do cilja in različne vire s katerimi operira. Od kulture v timu pa je odvisno kako bo tim prišel do cilja. Ali bodo cilj dosegli hitro in lahkotno, ali težko in počasi? 

Dober vodja, bo v svojem timu ustvaril kulturo, ki bo podpirala učinkovito doseganje ciljev. 

Kultura, ki temelji na samoiniciativnosti vseh sodelavcev, na učinkovitem razporejanju delovnih nalog, prevzemanju odgovornosti vseh vpletenih, odprti komunikaciji in motiviranosti je kultura, ki so jo želimo doseči. 

Orodja za vzpostavitev kulture visoke učinkovitosti boste prejeli na 4 dnevnem celostnem programu za vodje!

O programu

Program je usmerjen na preseganje obstoječih znanj in prakse. Osvojili boste orodja za izgradnjo visokoučinkovite kulture v timu.

Tehnike, ki se uporabljajo na treningih so povratne informacije, samorefleksija, igre vlog in predvsem delo na primerih iz prakse - na lastnih primerih udeležencev.

Odprt program omogoča izmenjavo dobrih praks med kolegi iz različnih podjetij!

Prijavi se


Nazaj na seznam