X

UČINKOVITO REŠEVANJE KONFLIKTOV

OP: Tehnike za uspešno reševanje konfliktov in optimalne rezultate

Konflikte situacije so del našega poslovnega in zasebnega življenja. Problematične posledice konfliktov so počasnejše reševanje problemov, otežena komunikacija, slabi odnosi, frustracije, jeza, slabo psihično in fizično počutje. Tako nastanek, kot reševanje konfliktnih situacij sta povezana z obvladovanjem oziroma neobvladovanjem lastnih čustev in zmožnostjo konstruktivne komunikacije tudi v času čustvene vznemirjenosti.

Ne delavnici se bomo naučili kontrolirati lastne čustvene reakcije. Spoznali se bomo z različnimi strategijami reševanja konfliktov in videli na kašen način lahko konflikte rešujemo v smeri win win rešitve.

Tako bo naše poslovno in zasebno življenje bolj harmonično in uspešnejše.

Vsebina 1. dnevne delavnice

 • S kakšnimi konflikti se soočamo v vsakodnevnem življenju?
 • Od kje izvira vedenje človeka in zakaj pride do konfliktov?
 • Pomen 3D razmišljanja v konfliktnih situacijah
 • 3 Krogi vplivanja v konfliktnih situacijah
 • Načini reševanja konfliktov in kakšen je moj primarni način reševanja konfliktov glede na različne deležnike (nadrejeni / podrejeni / sodelavci)
 • Potrditev stališča druge osebe, kot temelj reševanja konflikta
 • Iskanje rešitev v konfliktu
 • Kako najti rešitev, s katero bosta obe strani zadovoljni? Vaja s povratnimi informacijami, delo na svojih primerih.
 • Moč vprašanj in aktivnega poslušanja pri reševanju konfliktov.
 • Plan akcije

Datumi delavnice reševanje konfliktov :

 • 16.11. 2019

Čas : od 8h do 16h

Lokacija : Plaza Hotel


Za prijave in dodatne informacije  informacije nas pokličite na 031 672 211 ali pišite na jana.colnar@grow-group.com

Nazaj na seznam