X

VIZIJA IN MISIJA – DVOJEC, BREZ KATEREGA NI USPEHA

Vsak dan slišimo ali preberemo ti dve besedi. V sporočilih, mailih, novicah, člankih in dokumentih.

Poslovneži in ambiciozni zaposleni po celem svetu govorijo o viziji in misiji podjetja, skoraj do te točke, da pomen teh besed zbledi, čeprav vsi vedo, da predstavljata nekaj pomembnega. Nekaj, brez česar podjetje pluje v temi brez kompasa. Kaj torej predstavljata, kako ju uporabljamo in zakaj je pomembno, da ju ima vsako podjetje?

Vizija podjetja
Vizija podjetja je to, k čemur podjetje stremi. Je skupek vrednot, ki jim je podjetje zvesto med svojo potjo do zastavljenih ciljev. Pove, kakšno prihodnost si želimo in zakaj se sploh trudimo, da bi organizacija uspešno delovala. Vizijo podjetja vodstvo oblikuje že ob samem začetku, saj povzema glavne razloge, da se je neka poslovna zgodba sploh začela. Lahko bi rekli, da je vizija zrcalo sanj, upov in želja za prihodnost, ki usmerjajo glavne odločitve in so osnovna podlaga za uspeh.

Praviloma se vsebina vizije ne spreminja, vsaj ne ravno pogosto. Gre za temeljno vodilo, ki ga vodstvo oblikuje na podlagi svojih ciljev, želja, mnenj, pogledov na svet in vrednot. Te ostajajo konstanta, ne glede na fazo ali situacijo, v kateri se znajde podjetje.

Podjetja se navadno odločijo, da v viziji na kratko začrtajo svoje glavne vrednote, ki naj jih ne bi bilo več kot pet. Pomembno je, da o vrednotah razmišljamo neodvisno od trenutnega dobička, trendov, finančne situacije ali ekonomskih napovedi. Če bi podjetje narisali kot človeka, bi vrednote v viziji umestili na mesto, kjer je srce.

Vizija je tista, ki najpomembneje vpliva na kulturo v podjetju, saj zaposlenim služi kot vodilo, jih motivira in osmišlja vsakodnevno delo. Prav zato je pomembno, da v viziji stremimo visoko, da si zamislimo stanje, ki bi ga radi dosegli, tudi če ga v resnici nikoli ne bomo.

Misija podjetja
Podobno kot vizija se misija osredotoča na razloge za obstoj podjetja. Odgovarja na vprašanje, katere cilje želi podjetje doseči, vendar se v to poglobi še bolj kot vizija. Gre za konkretne dosegljive cilje, ki se združujejo s temeljnimi vrednotami organizacije.

Je torej bolj praktičen vidik vizije, saj so zastavljeni cilji objektivno merljivi. Misija ima torej izjemno pomembno vlogo, ki je ne smemo spregledati: vsak zaposleni lahko s pomočjo misije premisli, kakšen vpliv ima njegovo delo na celotno organizacijo in kaj točno prispeva k uresničitvi ciljev. Vodstvo, ki se zaveda pomena misije, bo laže motiviralo zaposlene.

Kakšna je torej razlika med misijo in vizijo? Vizija je usmerjena v prihodnost, misija pa združuje želje in sanje s konkretnejšimi cilji, vezanimi predvsem na trenutno stanje v podjetju. Misija se lahko s časom spreminja, saj je njena vsebina odvisna od posamezne faze razvoja, vendar je pomembno, da ostaja skladna z vizijo. Tako se ohranja odnos do vrednot in smisla celotne organizacije, s čimer ima večje možnosti za uspeh.

Nazaj na seznam