X

COACHING

  • poveča učinkovitost posameznika,
  • mu pomaga preseči ovire, ki jih zaznava sam ali njegova okolica,
  • izboljša komunikacijo,
  • poveča zavzetost, motivacijo,
  • omogoči čas za pogovor o izzivih, katerim se sicer ne posvetimo.

Coaching je izjemno učinkovit, saj omogoča, da posameznik pride do spoznanj sam. Ko vsak sam pri sebi najde rešitev, je ta rešitev zanj v tistem trenutku najbolj ustrezna.

Coaching je interaktivna metoda, ki pomaga posamezniku, da najde nove rešitve za željene cilje. Če se terapija osredotoča na preteklost, se coaching osredotoča na prihodnost. Takojšnje izboljšave so neizogibne. Coach z vprašanji pomaga klientu, da najde svoje močne točke, potenciale in iz njih izhaja.

Kako poteka coaching?
Individualne seanse ali skupinski coaching izvajamo na vašem naslovu ali izven delovnega okolja. Srečanja trajajo po 1 uro.

Prvo srečanje je namenjeno ugotavljanju ali sta coach in klient ustrezna drug za drugega. Spoznamo se v živo in preverimo razumevanje coachinga in pričakovanja.

Drugo srečanje je namenjeno določanju ciljev in postavitvi načrta. V kolikor je naročnik coachinga organizacija, se cilji vzpostavijo v dogovoru z klientom, organizacijo in coachem. V pomoč nam je lahko tudi analiza 360.

Sledi 10 srečanj coachinga in zaključno srečanje, ker se ocenijo rezultati in zadovoljstvo s procesom.

Vsako coaching srečanje sledi končnemu cilju in hkrati ima vsako srečanje jasen cilj. Coach postavlja klientu vprašanja in ga vodi k raziskovanju. Klient najde svojo pot in odgovore.

Skupinski coaching je coaching, kjer se sestajamo na tri tedne in se skupaj z največ 10 posamezniki pogovarjamo o tematikah, ki so vnaprej določene s strani naročnika. Največkrat gre za projekte, kjer želijo organizacije razvijati veščine ali so v procesu sprememb.

Coaching je dopolnitev vseh naših treningov, saj se po delavnici individualno sestanemo in preverimo, kako posameznik uporablja naučeno znanje. Če pride do izzivov jih skupaj naslovimo in hitreje rešimo. Coaching nastopa tudi kot samostojna metoda pri razvijanju potencialov posameznikov in podjetja.

Ekipa izkušenih coachev (Polona, Matej, Julija, Jana, Nina, Alen) vam pomaga povečati učinkovitost in poiskati pot, ki najbolje deluje za vas in vaše okolje. Sledimo principom ICF certifikata in uporabljamo Gestalt, GROW, Result coaching metodologijo.


Več informacij:

E: jana-colnar@grow-group.com

M: 031 672 211 (Jana)

COACHING EKIPA

Polona Romih

ICF coach


Matej Delakorda

Coach


Julija Šifrer

Results certified coach (NeuroLeadership Institute)


Alan Gregorec

NLP coach, licensed team coach


Nina Dušič Hren

Coach


Jana Colnar

Coach